AMZ: De Geschiedenis

Het bedrijf werd opgericht in 1923 onder leiding van Abraham de Muynck met het openen van een lijndienst tussen Borssele en Goes. Later werden nog meerdere andere lijnen toegevoegd. Vanaf 1927 tevens actief op het gebied van groeps-, taxivervoer en toeristisch vervoer.

De geschiedenis van AMZ

In de eerste jaren na de tweede wereldoorlog werd door de overheid een herziening van de vergunningsverlening voor de exploitatie van lijndiensten noodzakelijk geacht. Dit leidde ertoe dat drie autobusondernemingen, waaronder Fa. de Muynck CV, in 1947 een vennootschap oprichtten onder de naam Auto Maatschappij Zeeland NV (werknaam AMZ). Aan deze vennootschap werd vergunning verleend voor het exploiteren van alle lijndiensten, die oorspronkelijk door de afzonderlijke aandeelhouders werden uitgevoerd. De onderneming had het karakter van een samenwerkingsverband, waarbinnen de afzonderlijke bedrijven hun zelfstandigheid behielden.

In de volgende jaren werd het lijnennet uitgebreid, waardoor het vervoersgebied van AMZ geheel Zuid- en Noord-Beveland omvatte met verbindingen naar Middelburg, Zierikzee, Bergen op Zoom en Sas van Gent.

Daarnaast ontwikkelde ook het toeristisch vervoer zich sterk, waarbij vanaf medio 1950 vooral het uitvoeren van Europese rondritten met Amerikaanse toeristen een belangrijke activiteit werd. Vanaf medio 1970 ontkwam ook AMZ niet aan de noodzaak, een bijdrage te vragen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de in die periode ontstane tekorten op de exploitatie van de lijndiensten. Daarbij werd van overheidswege sterke druk uitgeoefend om gehoor te geven aan de -toen nog levende- wens tot samenvoeging van alle particuliere streekvervoerondernemingen onder de 'paraplu' van de overheid i.q. de NS. Uiteindelijk leidde dit tot een overdracht van de lijndienstvergunning aan NV Streekvervoer Zuid West Nederland (ZWN). Hiermede verloor ook het samenwerkingsverband BV Auto Maatschappij Zeeland zijn belangrijkste functie.

In de navolgende jaren bleef Fa. de Muynck echter toch nauw betrokken bij het streekvervoer, dankzij veelvuldige inzet van personeel en materieel in opdracht van ZWN en later Connexxion. Niet alleen werden 's winters spits-versterkingsritten gereden, gedurende de zomermaanden werden ook volledige diensten uitgevoerd.

Inmiddels wordt het familiebedrijf reeds geruime tijd geleid door de tweede en derde generatie, waarbij het vanaf de oprichting gevoerde beleid, winsten direct investeren in het bedrijf, consequent wordt doorgevoerd. Door deze gestage koers van uitbreidingen en investeringen in mensen en materieel, zijn we nu in staat in een breed scala van personenvervoer activiteiten onze diensten aan te bieden. Enkele voorbeelden hiervan:
 • Groepsvervoer
 • Personeelsvervoer
 • Schoolreizen
 • Dagtochten
 • Meerdaagse reizen
 • Internationale reizen
 • Inkomend toerisme
Het bedrijf heeft inmiddels naast het personenvervoer nog een aantal activiteiten ontwikkeld, welke onder verschillende handelsnamen worden uitgevoerd. Voor personenvervoer is dit de handelsnaam AMZ Borssele. (Naar de naam van het vroeger samenwerkingsverband BV Auto Mij Zeeland). Voor onze bedrijfswagen schadeherstel afdeling is dit Schadeherstel de Muynck. Onze (bedrijfswagen)onderhoudsafdeling ten slotte, heeft de naam De Muynck Techniek. Enkele voorbeelden van onze activiteiten in de mobiliteisbranche:
 • Onderhoud en reparatie bedrijfs- en personenwagens
 • APK Keuring zware en lichte voertuigen
 • Bedrijfswagenschadeherstel
 • Industriespuiterij
 • Trailerservice
 • Aircoservice

Informatie

Bezoekadres
Quistenburg 8
4454 PZ Borssele

Contact informatie
Telefoon: 0113-351551
Fax: 0113-352404
24u Servicenummer: 06-16161551

AMZ, hoe het begon..